St. Janstraat 44
5401 BB Uden
T 0413 265949
F 0413 256412
post@wijnhuisuden.nl www.wijnhuisuden.nl

Algemene Voorwaarden

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de huurovereenkomst tussen Slijterij Wijnhuis Uden B.V. hierna te noemen: “verhuurder”, en een huurder waarop verhuurder deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken

1. Gebruiksvoorwaarden

 1. De huurder is verplicht de gehuurde materialen te gebruiken volgens deze overeenkomst.
 2. De verhuurder is verplicht om een schone en complete materialen te leveren.
 3. De huurder dient bij inleveren van de gehuurde materialen te melden of er beschadigingen zijn en of er onderdelen missen. De materialen dienen in goede staat en schoon te worden ingeleverd. Reparatie en/of schoonmaakkosten van de gehuurde materialen worden doorberekend aan de huurder.
 4. De huurder dient de gehuurde materialen op een droge plaats op te slaan danwel te gebruiken.
 5. De huurovereenkomst gaat in op het moment van ophalen van de gehuurde materialen tot en met het door de verhuurder in ontvangst nemen van deze materialen.
 6. De huurtermijn is 3 werkdagen: de dag voor het feest halen en de dag na het feest (m.u.v. zondag)  retour brengen. Een eventuele langere termijn is in overleg mogelijk.
 7. Bij te laat terugleveren van de gehuurde materialen, wordt minimaal 1 dag en maximaal het aantal dagen dat de materialen te laat teruggebracht wordt, doorberekend.
 8. Het is niet toegestaan om de materialen te verhuren aan derden.
 9. De huurder is verplicht om bij het afhalen van de materialen een geldig legitimatiebewijs, (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee te brengen.
 10. De huurder mag alle niet aangeslagen fusten retour brengen zonder dat deze in rekening worden gebracht.
 11. De huurder mag alle overige dranken zoals bijvoorbeeld wijnen, gedistilleerd en frisdranken retour brengen indien dit in redelijke mate geschiedt.
 12. Bij afname van drank kan de huurder glaswerk gratis lenen indien deze schoon worden teruggegeven. Eventuele schoonmaakkosten worden aan de huurder in rekening gebracht. Eventuele breuk wordt uiteraard eveneens in rekening gebracht.

2. Borg

 1. Naast de huurprijs van de gehuurde materialen wordt er ook een borg in rekening gebracht.
 2. De borg bedraagt € 200,- voor een cooltap of snelkoeler en € 500,- voor een rijdend buffet.
 3. Na inleveren van de materialen wordt, samen met de huurder, gecontroleerd op schade en/of vermissing. Eventuele schade/vermissing/vervuiling wordt middels de borg verrekend. De resterende borg wordt binnen 1 week teruggestort aan de huurder.
 4. Indien materialen compleet, onbeschadigd en schoon teruggebracht wordt, wordt de volledige borg binnen 1 week teruggestort aan de huurder of tijdens terugbrengen, worden de artikelen gezamenlijk gecontroleerd en contant terugbetaald.

3. Verzekering

 1. De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde materialen gedurende de overeenkomst. De huurder zal daartoe de materialen zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door o.a. verlies, diefstal, beschadiging, mollest, vandalisme of ten gevolge van brand. Eveneens dient de huurder zelf te zorgen voor een eventuele verzekering ten aanzien van mogelijke gevolgschade.
 2. De verhuurder is gevrijwaard van alle schade en/of gevolg schade direct of indirect voortkomend uit het gebruik van de gehuurde materialen.

4. Aansprakelijkheid

 1. De door verhuurder te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal - behoudens eigen opzet en grove schuld - in geen geval meer bedragen dan het overeengekomen bedrag van de levering.
 2. Verhuurder aanvaardt - behoudens eigen opzet en grove schuld - geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte schade, d.w.z. schade die niet direct wordt veroorzaakt door zijn tekortkoming, zoals bijvoorbeeld gemaakte extra kosten, vervolgschade of schade wegens gederfde winst.
 3. Tevens aanvaardt verhuurder geen enkele schuld aangaande de gevolgen van het nuttigen van alcoholische producten. U dient te allen tijde zelf bewust te zijn van de mogelijke invloeden van alcohol op het lichamelijke en geestelijke gestel.

5. Diversen

 1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Al onze prijzen zijn in euro's en inclusief BTW.
 3. Wij verkopen geen bier/wijn aan personen onder de 16 jaar en geen gedestilleerd aan personen onder de 18 jaar.
 4. De door ons over u verzamelde persoonsgegevens worden alleen gebruikt door de verhuurder voor het verwerken van uw bestelling. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden.
bezoek
Wijnhuis Uden

Laat u verrassen door ons uitgebreide assortiment en bezoek onze winkel aan de Sint Janstraat 44 te Uden. Wij hebben meer dan 900 wijnen, meer dan 100 bieren op fles en een zeer ruim assortiment gedistilleerde dranken. Dit alles tegen scherpe prijzen. Onze deskundige medewerkers adviseren u graag in het maken van uw keuzen.
Wijnhuis Uden: groots assortiment, prettig geprijsd! 

ingrediënten voor
een geslaagd feestje

Het hebben van voldoende dranken en een gevarieerd drankenpakket is slechts ��n ingredi�nt voor een geslaagd feestje. Veel belangrijker is het correct aansluiten van uw tap. Op onze Servicepagina leest u precies hoe u de Snelkoeler aansluit en vindt u andere handige tips voor probleemloos tappen.